biuro rachunkowe Gniezno

Rachunkowość, a księgowość – Czym różnią się te terminy?

Nieraz słyszymy termin „biuro rachunkowe”. Nierzadko spotykamy się również z „biurem podatkowym”. A do tego dochodzi księgowa. Czym różnią się od siebie te pojęcia? A może biuro rachunkowe Gniezno zajmuje się dokładnie tym samym co biuro podatkowe i księgowa? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Rachunkowość, a księgowość

Czy te terminy czymś się różnią? Jak najbardziej. Księgowość obejmuje nieco inne działania niż rachunkowość. Choć wiele osób używa tych słów zamiennie, warto znać ich prawdziwe znaczenie. Skupmy się najpierw na rachunkowości. Obejmuje ona bardzo szeroki zakres działań. Jest to system ewidencji zdarzeń gospodarczych danej firmy. Obejmuje on gromadzenie, przetwarzanie i prezentację, analizę i ocenę danych. Rachunkowość pomaga zebrać informacje na temat kondycji firmy w danym okresie. Ważne jest to, że na rachunkowość składają się część księgowa, kalkulacyjna i sprawozdawcza. Tym sposobem wiemy już, że nie jest tym samym co księgowość. Choć księgowość wchodzi w jej skład.

księgowa Gniezno

Księgowość

Zatem, czym jest księgowość? Księgowość definiujemy jako sformalizowany system rejestracji zdarzeń gospodarczych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie. Dotyczy to transakcji kupna i sprzedaży, inwestycji, środków przeznaczonych na pensje pracowników, podatków. Księgowość stanowi integralną część rachunkowości. Obejmuje ona:

  • prowadzenie i kontrolę ksiąg rachunkowych,
  • sporządzanie zestawień obrotów i sald,
  • przeprowadzanie wycen pasywów i aktywów,
  • przechowywanie dowodów księgowych,
  • składanie deklaracji ZUS,
  • składanie deklaracji podatkowych.

Podsumowując, rachunkowość jest pojęciem szerszym niż księgowość. Księgowość stanowi jedną z części składowych rachunkowości.

Biuro rachunkowe Gniezno a księgowa w firmie

To, o czym powiedzieliśmy daje nam jasny obraz. Rachunkowość jest pojęciem szerszym niż księgowość. Biuro rachunkowe Gniezno zajmuje się najczęściej rachunkowością i księgowością. Księgowa Gniezno na etat może znać się na rachunkowości, ale zdarza się, że nie wychodzi poza ramy księgowości. A co powiedzieć o biurze podatkowym? Najczęściej chodzi o biuro rachunkowe, w którego skład zadań wchodzi obsługa kwestii podatkowych. Zdarzają się jednak niezależne biura podatkowe.